SERVİSLER / DANIŞMANLIK

Vergi, Kambiyo, Mali Mevzuat

 • Vergi ile ilgili sorunlarınız mı var?
 • Vergi planlanması yapmak mı istiyorsunuz?
 • Kambiyo uygulamalarında sorun mu yaşıyorsunuz?
 • Kambiyo için çözüm mü arıyorsunuz?
 • Ticari, Mali ve Hukuki mevzuat ve uygulamalarında sorununuz mu var?
 • Muhasebe ve Mali müşaviriniz ile ilgili sorununuz mu var?

Mali Analiz

 • Şirketinizin veya projenizin mali analizini mi yapmakistiyorsunuz?
 • Yatırım için mali analiz?e mi ihtiyacınız var?

Mali Denetim

 • Şirketinizi her an denetlenebilir kılmak için sistem mi kurmak istiyorsunuz?
 • Yatırım mı yapacaksınız, yatırım yapacağınız kurumun mali ve idari denetimini mi yapmak istiyorsunuz?
 • Uluslararası standartlara göre denetlenmeye hazır olmak mı istiyorsunuz?
 • Basel kriterlerine uyum sağlamak mı istiyorsunuz?
 • Finansal yapınızı ve mali yapınızı mevzuata göre değerlendirmek mi istiyorsunuz?

İç Denetim

 • İç yapınızı daha net olarak görmek mi istiyorsunuz?
 • Firmanızda ki kayıt ve kaçak noktaları tespit etmek mi istiyorsunuz?
 • Size fayda ve zarar veren durum ve eylemleri görmek mi istiyorsunuz?

Değer Tespiti

 • Sahip olduğunuz kıymetlerin,
 • Sahip olduğunuz değerlerin,
 • Sahip olduğunuz varlıkların,
 • değer tespitini mi yapmak istiyorsunuz?

Halka Arz

 • Büyümek mi istiyorsunuz?
 • Büyümek için kaynağa ihtiyacınız mı var ?
 • Kurumsallaşmak mı istiyorsunuz?
 • Nasıl halka arz olacağınızı bilmek mi istiyorsunuz?
 • Borsaya kote mi olmak istiyorsunuz?
 • Firmanızı büyükler ligine mi taşımak istiyorsunuz?
 • Yıllarca emek verdiğiniz firmanızın karşılığını ve fiyatını bilmek mi istiyorsunuz?

Şirket Organizasyonu


 • Artık şirketiniz bu haliyle size cevap vermiyorsa,
 • Verimlilikte düşmeler yaşanıyorsa,
 • Uluslararası bir yapıya sahip olmak istiyorsanız,
 • Şirket organizasyonunuzu size hizmet edecek şekilde yeniden yapılandırmak mı istiyorsunuz?

Araştırma

 • Herhangi bir konu, sektör, firma, mevzuat ve uygulama konusunda özel rapor mı istiyorsunuz?